Lucio Volusio Saturnino (cónsul 87)

Lucio Volusio Saturnino (en latín Lucius Volusius Saturninus) fue un senador romano que desarrolló su cursus honorum a finales del siglo I, bajo el imperio de Domiciano.

Era hijo de Quinto Volusio Saturnino, consul ordinarius en 56 y hermano de Quinto Volusio Saturnino, consul ordinarius en 92, perteneciendo a una de las familias senatoriales que habían apoyadoa Vespasiano en su ascenso al poder durante el año de los cuatro emperadores, y que también estaba muy próxima al propio Domiciano. Como consecuencia, Lucio Volusio Saturnino fue designado consul ordinarius en 87, compartiendo la magistratura con el propio Domiciano.[1]

Notas

  1. Inscripciones:
    • AE 1911, 67 = AE 2008, 301, Sora (Italia): [Imperatore Domitiano Caes(are) Aug(usto) XIII] / L(ucio) Volu[sio Saturnino co(n)s(ulibus)] / C(aio) Iulio Clem[ente] / Cn(aeo) Valerio Pr[isco] IIvir(is) quinqu(ennalibus) / C(aio) Vallio Proculo / L(ucio) Caesio Clemente [aed(ilibus)] / magistri Herculan(ei) / A(ulus) Terentius Anthu(s) / M(arcus) Albius Phos[phorus] / M(arcus) Petronius [---] / A(ulus) Iustuleiu[s ---] / L(ucius) Virius [---] / C(aius) Ve[---] / C(aius) [-----
    • CIL VI 2065 = CIL VI 32367, Roma (Italia): Imp(eratore) [Ca]esare Domitiano Aug(usto) Germ[anico XIII] / L(ucio) [V]olusi[o] Saturnino [co(n)s(ulibus)] / IIII [Non(as) Ianuar(ias)] / in Capitolio in pr[onao Iovis Optimi Maxi]mi C(aius) Salvius Liberalis / frater Arval[is qui vice C(ai) Iuli Silani] magistri fungebatur / ad collegium [fr]atrum Arvalium rettulit cum di immortales / propitiato numine suo vota orbis terra[rum] qua[e pr]o salute / Imp(eratoris) Caesaris divi Vespasiani f(ilii) Domitiani Aug(usti) [Germani]ci / pontif(icis) maximi et Domitiae Aug(ustae) c[o]niugis ei[us et Iulia]e / Aug(ustae) totique domui eorum cupide suscepta e[rant exaudieru]nt / convenire collegio priora solvere et nova n[uncupare] / collegium decrevit / [qu]od bonum faustum felix salutarequ[e sit (sic) cu]m v[ota] / contingeret ut priora solverentu[r e]t nova [voverentur] / pro salute et incolumitate Imp(eratoris) Ca[es]aris divi [Vespasiani f(ilii)] / Domitiani Aug(usti) Germanici pontif(icis) max(imi) et Domi[tiae Aug(ustae)] coniug(is) / eius et Iuliae Aug(ustae) totique domui eorum Iovi O(ptimo) M(aximo) b(ovem) m(arem) Iunoni / Reginae b(ovem) f(eminam) Minervae b(ovem) f(eminam) Saluti publicae populi Romani Quiri/tium b(ovem) f(eminam) / eodem die ibidem in area C(aius) Salvius [Li]beralis qui vice magistri / fungebatur ture et vino in igne in foculo fecit immolavitq(ue) / vino mola cultroque Iovi O(ptimo) M(aximo) b(ovem) m(arem) Iunoni Reginae b(ovem) f(eminam) Minervae / b(ovem) f(eminam) Saluti publicae p(opuli) R(omani) Q(uiritium) b(ovem) f(eminam) exta aulicocta reddidit / eodem die ibidem in pronao Iovis O(ptimi) M(aximi) C(aius) Salvius Liberalis frater / Arvalis qui vice Iuli Silani magistri fungeba[t]ur a{d}stante collegio / [fratrum] Arvalium vota pro salute et incolumitate Imp(eratoris) Caesaris / [divi Vespasian]i f(ilii) Domitiani Aug(usti) Germanici pontif(icis) max(imi) trib(unicia) pot(estate) / [censoris per]petui p(atris) p(atriae) et Domitiae Aug(ustae) coniugis eius et Iuliae Aug(ustae) / [totique d]omui eorum nomine collegi(i) fratrum Arvalium in haec / [verba] suscepit / [Iuppi]ter O(ptime) M(axime) si Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitia[nus Au]g(ustus) Germanicus / pontif(ex) maximus trib(unicia) pot(estate) censor perpetuus p(ater) [p(atriae) et Domit]ia Aug(usta) / coniunx eius et Iulia Aug(usta) quos me sentio [dicere viv]ent domusq(ue) / eorum incolumis erit a(nte) d(iem) III Nonas Ianu[ar(ias) quae pro]ximae p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) / rei publicae p(opuli) R(omani) Q(uiritium) erunt et eum diem eos[que salvos s]ervaveris ex / peric[u]lis si qua sunt eruntve ante eum [diem eventu]mque bonum / ita uti me sentio dicere dederis eos[que in eo statu] quo nunc sunt / aut eo meliore servaveris ast tu [ea ita faxis tu]m tibi nomine / collegi(i) fratrum Arvalium bo[ve aurato voveo e]sse futurum / Iuno Regina qu[ae in verba Iovi O(ptimo) M(aximo) bove aurato voveo e]sse futurum / quod hodie v[ovi ast tu ea ita faxis tum tibi in eadem verba nomin]e collegi(i) / fratrum A[rvalium bove aurata voveo esse futurum] / Minerva quae [in verba Iovi O(ptimo) M(aximo) bove aurato vovi esse futur]um quod / hodie vovi ast t[u ea ita faxis tum tibi in eadem verba] nomine / collegi(i) fr[atrum Arvalium bove aurata voveo esse futurum] / Salus publica populi Romani Quiri[tium quae in verba Iovi O(ptimo) M(aximo)] bove / aurato vovi esse futurum quod h[odie vovi ast tu ea ita f]axis / tum tibi in eadem verba nomine col[legii fratrum Arv]alium / bove aurata voveo esse futurum / [in colle]gio adfuerunt C(aius) Salvius Liberalis Nonius B[assus A(ulus) I]ulius Quadratus / [L(ucius) Maec]ius Postumus L(ucius) Veratius Quadratus P(ublius) Sallustius Blaesus / [L(ucius) Venul]eius Apronianus / [isdem co(n)s(ulibus) 3]I Idus Ian(uarias) in pronao aedis Concordiae quae e[st prope] / [templu]m divi Vespasiani / [C(aius) Salvius] Liberalis Nonius Bassus frater Arvalis qui v[ice Iuli] / [Sila]ni magistri fungebatur a{d}stantibus fratrib[us Arvali]/[bus sac]rificium deae Diae in hunc annum sic indixit / [quod bo]num {faustum} faus[t]um felix fortunatum salutar[e sit] Imp(eratori) / [Caes]ari Domitiano Au[g(usto)] Germ[an]ico pontif(ici) max(imo) et Dom[itiae A]ug(ustae) / co[ni]ugi eius et Iul[iae] Aug(ustae) to[ti]que domui eorum po[puloque Romano] / Quiritibus frat[ribu]sque Arvalib[us] mihique(!) sacr[ificium deae] / Diae erit XVI K(alendas) Iun(ias) domi XI[III K(alendas) Iu]n(ias) in luco et [domi XIII K(alendas) Iu]n(ias) / domi in collegio adfuerun[t C(aius) Salviu]s Libera[lis Nonius Bas]sus / L(ucius) Veratius Quadratus L(ucius) Mae[cius Postumus A(ulus) I]uliu[s Quadratus P(ublius)] / Sallustius B[la]esus / L(ucio) Volusio Satur[nin]o C(aio) Calpu[rnio Pisone co(n)s(ulibus) 3 K(alendas) Febr(uarias) ex s(enatus) c(onsulto) ad vota reddenda] / in Capit[olio pr]o salute e[t reditu(?) Imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti)] / Germanici magister[io C(ai) Iuli Silani promag(istro) C(aio) Salvio Liberale Iovi O(ptimo) M(aximo)] / b(ovem) m(arem) Iunoni Regin[ae b(ovem) f(eminam) Minervae b(ovem) f(eminam) --- in collegio] / adfuerunt Imp(erator) Caesar Domitian[us Aug(ustus) Germanicus C(aius) Salvius Liberalis] / Nonius Bassus L(ucius) Maecius Postumus L(ucius) [Veratius Quadratus] / isdem co(n)s(ulibus) XI K(alendas) Febr(uarias) in Capitolio ad vota redd[enda et nuncupanda pro] / salute et incolumitate Imp(eratoris) Caesaris Domit[iani Aug(usti) Germanici] / magisterio C(ai) Iuli Silani promag(istro) C(aio) Salvio [Liberale Nonio Basso in collegio] / adfuerunt C(aius) Salvius Liberalis Nonius [Bassus // Iuppiter O(ptime) M(axime) Capitoline s[i Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus] / Aug(ustus) Germanicus pontif[ex maximus tribunic(ia) potest(ate) censor perpetuus p(ater) p(atriae)] / ex cuius incolumitate u[niversorum salus constat quem nos] / sentimus dicere vivet [domusque eius incolumis erit a(nte) d(iem) XI K(alendas) Februarias] / quae proximae p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) re[i p(ublicae) p(opuli) R(omani) Q(uiritium) erunt et eum diem eumque] / salvom servaveris ex [periculis si qua sunt eruntve ante eum] / diem eventumq(ue) bonu[m ita uti nos sentimus dicere dederis] / eumq(ue) in eo statu quo n[unc est aut eo meliore servaveris custodie]/risque aeternitatem i[mperi quod suscipiendo ampliavit ut] / voti compotem rem p(ublicam) saep[e facias ast tu ea ita faxis tum tibi] / nom[in]e collegi(i) fratrum Ar[valium bove aurato vove]o esse / futur[um] / isdem co(n)s(ulibus) K(alendas) Febr(uarias) allectus Narcissus Annianus publicus loco / Nymphi Numisiani ad fratres Arvales / C(aio) Bellico Natale Tebaniano C(aio) Ducenio Proculo co(n)s(ulibus) XIIII K(alendas) Iun(ias) / in luco deae Diae magisterio C(ai) Iuli Silani curam agente C(aio) / Nonio Basso Salvio Liberale fratres Arvales deae Diae sacri/ficium fecerunt C(aius) Salvius Liberalis qui vice magistri / fungebatur C(ai) Iuli Silani ante lucum in aram porcas piacu/lares duas luco coinquendi et operis faciendi immolavit / deinde vaccam deae Diae honorariam immolavit C(aius) Salvius / Liberalis Nonius Bassus L(ucius) Maecius Postumus A(ulus) Iulius Quadratus / P(ublius) Sallustius Blaesus Q(uintus) Tillius Sassius in tetrastylo consederun[t] / et ex sacrificio epulati sunt sumptisq(ue) praetextis et coronis / spiceis vittatis lucum deae Diae ad summotum escenderunt / et per Salvium Liberalem Nonium Bassum qui vice magistr[i] / fungebatur et Q(uintum) Tillium Sassium qui vice flaminis funge/batur deae Diae agnam opimam immolarunt perfectoque / sacrificio omnes ture et vino fecerunt deinde coronis in/latis signisq(ue) unctis Q(uintum) Tillium Sassium ex Saturnalibus / primis ad Saturnalia secunda annuum magistrum fecer(unt) / item Ti(berium) Iulium Celsum Marium Candidum flaminem deinde / in t[etr]astylum desciderunt ibiq(ue) in triclinio discumbentes / epulati sunt ad magistrum C(aium) Iulium Silanum post epulas / ric[i]niatus soleatus cum corona pactili rosacia summoto / sup[r]a carcares esc<en=I>dit et signum quadrigis et desultoribus / mi[s]it praesidente L(ucio) Maecio Postumo victores palmis et / coronis argenteis honoravit / ead[e]m die Romae domo apud mag(istrum) C(aium) Iul[i]um Silanum idem qui / in luco cenarunt / XIII K(alendas) Iun(ias) domo apud mag(istrum) C(aium) Iulium Silanum fratres Arvales / ad consummandum sacrificium deae Diae cenarunt et in/ter cenam C(aius) Salvius Liberalis Nonius Bassus L(ucius) Maecius Pos/tumus A(ulus) Iulius Quadratus P(ublius) Sallustius Blaesus Q(uintus) Tillius / Sassius L(ucius) Venuleius Apronian[u]s ture et vino fecerunt / ministrantibus pueris patrimis et matrimis isdem qui / XVI K(alendas) Iun(ias) et fruges libatas ad aram rettulerunt lampadib(us) / incensis tuscanicas contigerunt quas per calatores / domibus suis miserun[t] / pu[eri patrimi et matrimi] qui ad sacrificium deae Diae praest[o] / [erant ---]ilius Marcianus Rusonis P(ublius) Calvisius / [---] Umbrini M(arcus) Petronius Cremutius / [-----] / [C(aio) Cilnio Proculo L(ucio) Neratio] Prisco co(n)s(ulibus) IIII Idus Sept(embres) mag(isterio) C(ai) Iuli / [Sila]ni in luco deae Diae quod ramus ex arbore ilicina ob / [v]etustatem deciderit piaculum factum est per calatorem et / [p]ublicos / isdem co(n)s(ulibus) Idi[b]us Sept(embribus) in Capitolio arae dedicatione pro mag(isterio?) C(ai) / Iuli Silani immolavit vaccam L(ucius) Maecius Post[umus] adfuerun[t] / in collegio L(ucius) Maecius Postumus A(ulus) Iulius Quadr[a]tus Q(uintus) Tillius / Sassius / isdem co(n)s(ulibus) X K(alendas) Oct(obres) in Ca[p]itolio ob detecta scelera nefariorum mag(isterio) / [C(ai)] Iuli Silani {immolavit} in Capitolio b(ovem) m(arem) immolavit L(ucius) Venu/[leius Ap]ronianus / L(ucio) M[inicio Rufo D(ecimo)] Plotio Grypo co(n)s(ulibus) XVII K(alendas) Mai(as) piaculu[m factum in luco] / [deae Diae per calatore]m et publicos ob ferrum in[latum scripturae et scalpturae] / [ut acta insculperentur magis]teri C(ai) Iul[i S]ilani / [--- co(n)s(ulibus) ---- piac]ulum f[actum a]d de[am Diam per calatorem] / [et publicos ob] ferr[um elatum]
    • AE 1949, 23 = AE 2003, 588 = AE 2005, 457, Potenza (Italia): Q(uintus) Vibius Secund(us) Sex(tus) Octavius Fron< t = I >o / Mar{r}ius Celsus A(ulus) Lappius Maximus / C(aius) Ia{e}v(o)lenus Priscus / Imp(eratore) Domit(iano) Caes(are) Aug(usto) XIII L(ucio) Volusio Saturn(ino) co(n)s(ulibus) / Calpurnius Piso Licinian(us) C(aius) Bellicius Natal(is) / C(aius) Ducenius Proculus C(aius) Cilnius Proculus / L(ucius) Neratius Priscus / Imp(eratore) Domit(iano) Caes(are) XIIII L(ucio) M< i = E >nicio Rufo co(n)s(ulibus) / D(ecimus) Plotius Grypus Q(uintus) Ninnius Hasta / M(anius) Otacilius Catulus / T(ito) Aurelio Fulvo M(arco) Asinio Atratino co(n)s(ulibus) / M(arcus) Peducaeus Saenianus P(ublius) Sallustius Blaes(us) / A(ulus) Vicirius Proculus M(anius) Laberius Maximus / Imp(eratore) Domit(iano) Aug(usto) Ger(manico) XV M(arco) Cocceio Nerva co(n)s(ulibus) / L(ucius) Cornelius Pusio L(ucius) Antistius Rusticus / Ser(vius) Iulius Servianus Q(uintus) Accaeus Rufus / C(aius) Caristanius Fronto P(ublius) Baebius Italicus / C(aius) Aquilius Proculus Cn(aeus) Pompeius Longin(us) / L(ucius) Pullaienus Pollio M(arcus) Tullius Cerialis / Cn(aeus) Pompeius Catullinus / M(anio) Acilio Glabrione M(arco) Ulpio Traiano (sic) / D(ecimus) Minicius Faustinus P(ublius) Valerius M[a]rin(us) / Q(uintus) Valerius Vegetus P(ublius) Metilius Nepos / Imp(eratore) Domitiano XVI Q(uinto) Volusio Satu[rn(ino) co(n)s(ulibus)] / L(ucius) V< e = I >nul< e = L >ius Apronianus Ti(berius) I[ulius Polemaeanus] / L(ucius) Stertinius Avitus C(aius) Iu[lius Silanus] / Q(uintus) Arulenus Rusticus / Sex(to) Pompeio Colle[ga M(arco) Peducaeo Priscino co(n)s(ulibus)] / [T(itus)] Avidius Q[uietus(?) L(ucius) Dasumius Hadrianus] / [C(aius)] Corn[elius Naso(?) // [Imp(erator) Traianus Aug(ustus) VI T(itus) Sextius Africanus] / [Licinius Ruso] / [Cn(aeus) Cornelius Severus Q(uintus) Valerius Vegetus] / P(ublius) [Stertinius Quartus T(itus) Iulius Maximus] / C(aius) [Claudius Severus T(itus) Settidius Firmus] / L(ucius) Publili[us Celsus II C(aius) Clodius Crispinus] / Ser(vius) Corn[elius Dolabella] / L(ucius) Stertinius [Noricus L(ucius) Fadius Rufinus] / Cn(aeus) Cornelius U[rbicus T(itus) Sempronius Rufus] / P(ublius) Manilius Vop[iscus Q(uintus) Ninnius Hasta] / C(aius) Clodius Nummu[s L(ucius) Caesennius Sospes] / L(ucius) Lollianus Av[itus L(ucius) Messius Rusticus] / M(arcus) Vergilianus [Pedo L(ucius) Vipstanus Messalla] / L(ucius) Iulius [Frugi P(ublius) Iuventius Celsus] / M(arcus) Pomp[eius Macrinus T(itus) Vibius Varus] / L(ucius) Fund[anius Aelianus Sex(tus) Carminius Vetus] / Ti(berius) [Iulius Secundus]